Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Search

Powstawanie Krwi

Komórki krwi

Historia Przeszczepiania

Historia
Kalendarium

Przydatne Adresy

  Forum Dyskusyjne

  Forum Dyskusyjne CRNDSiKP

  Galeria

  Galeria Zdjęć

  SONDA

  Czy zostałabyś/zostałbyś dawcą szpiku?
   

  Odwiedza nas 2 gości

  Pogoda


  22 Lutego 2017
  Środa
  Imieniny obchodzą:
  Małgorzata, Nikifor,
  Piotr, Wiktor,
  Wiktoriusz,
  Wrócisław
  Do końca roku zostało 313 dni.
  31 grudnia 2016
  31 grudnia 2016
   
  Milion potencjalnych dawców szpiku zarejestrowanych w Polsce

   Milion dawców szpiku w Polsce

  Milionowy Dawca Szpiku w Polsce

  [Warszawa, 18.04.2016] W ostatnich dniach w rejestrze Bone Marrow Donor Worldwide umożliwiającym międzynarodową koordynację transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych, pojawił się milionowy dawca zrekrutowany w Polsce. Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy już ponad 27 mln osób, z czego polscy dawcy stanowią ok. 4% (co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

  World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej kładzie nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych, podkreślając jednocześnie, że 27 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca, z uwagi na różnorodność genetyczną antygenów zgodności tkankowej i zachęcając do dalszej rekrutacji dawców, szczególnie w regionach poza Europą Zachodnią.

  Jedną z organizacji należących do WMDA, zaangażowanych w międzynarodową współpracę w obszarze dawstwa szpiku jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Rejestr ten został powołany do życia na mocy ustawy transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. Centralny Rejestr ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju i udostępnianie ich danych fenotypowych do BMDW. W chwili obecnej Rejestr zawiera 1 002 122 aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie (po rejestrze niemieckim i brytyjskim) pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w kilkudziesięciu krajach świata.

  Zgromadzenie liczby ponad 1 miliona dawców stało się możliwe w Polsce dzięki altruizmowi naszych obywateli, młodych ludzi chętnie wpisujących się do rejestru dawców szpiku i gotowych oddać swoje komórki krwiotwórcze dla ratowania nieznanej osoby. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu warunków prawnych oraz wsparcia finansowego ze środków publicznych (w tym z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Należy tu podkreślić rolę i zaangażowanie ośrodków dawców szpiku, które prowadzą codzienne działania promocyjne oraz opiekują się potencjalnymi dawcami szpiku. Są wśród nich także organizacje pozarządowe, wśród nich należy wyróżnić Fundację DKMS Polska, która zgromadziła ponad 810 tysięcy potencjalnych dawców szpiku.

  Od 2006 do końca 2015 roku ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorzeń szpiku kostnego, w tym 2457 transplantacji odbyło się dzięki dawcom niespokrewnionym. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy jest w takiej sytuacji jedyną szansą na powrót do zdrowia, zwłaszcza jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny. Nadzieją dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w tym samym kraju, ale czasem nawet w innej części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej są możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA i BMDW, które tworzą zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat WMDA i BMDW polecamy odwiedzić strony: www.wmda.info, www.bmdw.org.

  Notatka do pobrania

   

   
  Film Pobranie Szpiku

  Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat pobierania szpiku autorstwa dra Emiliana Snarskiego.

   

   

   
  Obchody Pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku 19 września 2015 r.


   

  World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej reprezentujące ponad 25 milionowa społeczność dawców szpiku z 52 krajów, ogłasza obchody pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day) pod hasłem „Thank you 25 milion donors” (Dziękujemy 25 milionom dawców) kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych. Organizacje zajmujące się dawstwem szpiku i krwi pępowinowej na całym świecie włączają się w obchody, podkreślając jednocześnie, że 25 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca.

   

  Jedną z organizacji należących do WMDA jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych,
  Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Centralny Rejestr został powołany do życia na mocy Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. i ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju. W chwili obecnej Rejestr zawiera ponad 870 tys. aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. W ubiegłym roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 642 razy polski szpik ratował życie pacjentom poza granicami naszego kraju.

   

  Stojący na czele WMDA Michael Boo z entuzjazmem wypowiada się o inicjatywie obchodów Światowego Dnia Dawcy:

  „Każdego dnia pacjenci otrzymują drugą szansę na życie dzięki altruizmowi zwykłych ludzi. W ten specjalny dzień ze wzruszeniem oddamy szacunek każdemu rzeczywistemu i potencjalnemu dawcy szpiku. Każdy, kto zdecydował się zostać dawcą daje pacjentom nadzieję, nie tylko we własnych kraju, ale także na całym świecie.”

   

  Od 1950 roku, kiedy miała miejsce pierwsza transplantacja szpiku kostnego, ponad milion pacjentów na całym świecie otrzymało przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorzeń szpiku kostnego. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od zdrowej osoby lub krwi pępowinowej jest w takiej sytuacji jedyną szansą na powrót do zdrowia. Jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny, nadzieją dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w zupełnie innym kraju lub nawet części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej są możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA, która tworzy zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów.

   

  O WMDA

  Na całym świecie ponad 50 tys. pacjentów rocznie jest zmuszonych do poszukiwania zgodnego dawcy komórek krwiotwórczych wśród osób niespokrewnionych. Blisko 50% osób, dla których udaje się zidentyfikować całkowicie zgodnego dawcę, znajduje go poza granicami swojego kraju. Celem WMDA jest standaryzacja procesu doboru dawcy i dawstwa komórek krwiotwórczych na całym świecie poprzez stworzenie programu akredytacji dla działających lokalnie organizacji zaangażowanych w rekrutację dawców oraz pobieranie i przeszczepianie szpiku. Program ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dawcom oraz biorcom komórek krwiotwórczych na świecie.

   

  Aby dowiedzieć się więcej na temat WMDA I WMDD polecamy odwiedzić strony: www.wmda.info , www.worldmarrowdonorday.org lub www.facebook.com/worldmarrowdonorday

   

   

   
  Na Świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

  W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące się koordynacją dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej - World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chęć altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza się nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapią ratującą życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mogą liczyć tylko na bezinteresowną pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłają rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikalną wspólnotę międzynarodową, której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dziś 3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących się jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycję w świecie pod tym względem. Rekrutacją dawców zajmuje się 15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundację DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepień komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepień wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzenią transplantacyjną w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadzieję zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   

  25 milionów dawców szpiku

   


  Źródła:

  http://www.bmdw.org/;

  https://www.wmda.info/;

  http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2015.html;

  http://www.poltransplant.org.pl/biuletyn_2014.html;

   


  Dodatkowe informacje: Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel./fax 22 6270748

   
  Etapy rekrutacji 2012

   

  Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

   

  Aby zostać dawcą szpiku należy:

  Należy wybrać ośrodek najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego. 

   

  Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

  • wiek 18 - 60 lat (dawca pozostaje aktywny w rejestrze do ukończenia 60 roku życia, limit wieku w momencie rekrutacji ustala ODS)
  • ogólny dobry stan zdrowia

  Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednej bazy. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.

   

  Podstawowe kryteria dyskwalifikujące dawcę:

  • zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
  • obecność antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV przy obecności HCV RNA
  • aktywna gruźlica w okresie minionych 2 lat
  • cukrzyca - nie akceptowalna na etapie rekrutacji
  • aktywna astma wymagająca podawania leków sterydowych  (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie zażywa doustnie leków sterydowych, może być zakwalifikowany)
  • przebyty zawał serca, choroba wieńcowa, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne)
  • epilepsja (jeżeli epilepsja występuje w wywiadzie, ale pacjent nie zażywa leków p/padaczkowych i w ciągu minionego roku nie wystąpił atak padaczkowy, dawca może być zakwalifikowany)
  • nadciśnienie - jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany)
  • stosowanie leków hormonalnych ( konsultacja z lekarzem Poradni Przeszczepowej)
  • ciąża - ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
  • łuszczyca (akceptowalna, jeżeli występuje w postaci łagodnej, wymagającej tylko miejscowego leczenia)
  • tatuaż (jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem)
  • pobyt w zakładzie karnym lub poprawczym (i do 6 m-cy od jego opuszczenia)

    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zostania potencjalnym dawcą szpiku zostaną one wyjaśnione przez lekarza podczas kwalifikacyjnej konsultacji medycznej.

  Wytyczne WMDA dotyczące kwalifikacji dawcy szpiku:

  http://www.worldmarrow.org/donorsuitability/index.php/Main_Page

  Wytyczne EDQM Rady Europy:

  "Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application" European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare" 1st Editio, 2013.

   

  CO DALEJ?

   

  Po zakończeniu wszystkich badań, co może trwać do kilku tygodniu, wynik tych badań i dane osobowe zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego POLTRANSPLANTU.

  Co miesiąc rejestr POLTRANSPLANTU wysyła wyniki HLA dawców do bazy światowej BMDW (Bone  Marrow  Donor Worldwide)

   

  Jeżeli dawca jest wstępnie zgodny z pacjentem, rozpoczyna się kolejny etap , t.j. procedura doboru 

  Procedura doborowa polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu zgodności antygenowej dawcy z chorym, co wiąże się z:

  • ponownym kontaktem z dawcą,
  • ustaleniem jego stanu zdrowia,
  • potwierdzeniem chęci oddania szpiku kostnego
  • przeprowadzeniem szczegółowych badań.  
   Jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się procedura Workup, czyli ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w jednym z ośrodków transplantacyjnych najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej. 
   
  Punkty rekrutacji dawców 2015

  Ośrodek dawców szpiku

  Województwo

  Miasto

  Nazwa placówki

  Adres

  Telefon

  Osoba kontaktowa

  ODS RCKiK Katowice

  dolnośląskie

  Wałbrzych

  RCKiK w Wałbrzychu - Centrala

  ul. Bolesława Chrobrego 31

  74 664 63 19

  Teresa Kamińska

  ODS RCKiK Katowice

  dolnośląskie

  Bogatynia

  Stacjonarna Ekipa wyjazdowa RCKiK w Wałbrzychu

  ul. Szpitalna 16

  75 773 20 31

  kierownik EW lub Teresa Kamińska

  ODS RCKiK Katowice

  dolnośląskie

  Jelenia Góra

  Stacjonarna Ekipa wyjazdowa RCKiK w Wałbrzychu

  ul. Ogińskiego 16

  75 764 64 29

  kierownik EW lub Teresa Kamińska

  ODS RCKiK Katowice

  dolnośląskie

  Kłodzko

  Oddział Terenowy RCKiK w Wałbrzychu

  ul. Szpitalna 1

  74 865 12 43

  kierownik OT lub Teresa Kamińska

  ODS DCTK z KBDSz

  dolnośląskie

  Wrocław

  Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku DCTK z KBDSz

  ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

  071 79 119 99

  Agnieszka Kobielak, Malwina Rojek

  ODS DCTK z KBDSz

  dolnośląskie

  Legnica

  RCKiK we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Legnicy

  ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

  076 721 16 88

   

  ODS DCTK z KBDSz

  dolnośląskie

  Lubin

  RCKiK we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Lubinie

  ul. Bema 5, 59-300 Lubin

  076 746 88 70

   

  ODS DCTK z KBDSz

  dolnośląskie

  Głogów

  RCKiK we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Głogowie

  ul. Kościuszki 15, 76-200 Głogów

  076 831 49 23

   

  ODS RCKiK Poznań

  kujawsko-pomorskie

  Bydgoszcz

  RCKiK  w Bydgoszczy

  Ul. Markwarta 9

  52 322 18 71

  Mgr Hanna Benkowska

  ODS RCKiK Poznań

  kujawsko-pomorskie

  Grudziądz

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Włodka 16/18

     

  ODS RCKiK Poznań

  kujawsko-pomorskie

  Toruń

  Oddział Terenowy RCKiK

  UL. Św. Józefa 53

  56 610 11 82

   

  ODS RCKiK Poznań

  kujawsko-pomorskie

  Inowrocław

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Poznańska 97

  52 354 53 28

   

  ODS RCKiK Poznań

  kujawsko-pomorskie

  Brodnica

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. 18 stycznia 36A

  56 493 19 83

   

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Lublin

  RCKiK w Lublinie

  ul. I Armii WP 8

  81 442 17 54,  535 592 381

  Ewa Szafranek, Weronika Muszkiewicz

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Lublin

  OT RCKiK w Lublinie

  Al.. Kraśnicka 100

  81 525 80 08

  lek.med. Zbigniew Pięciński

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Kraśnik

  OT RCKiK w Lublinie/Kraśnik

  Al.. Niepodległości 25

  81 825 48 70

  lek.med. Maria Leszczyńska-Spoz

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Lubartów

  OT RCKiK w Lublinie/Lubartów

  ul.Cicha 14

  81 855 20 41 wew.306

  lek.med. Marek Pikul

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Puławy

  OT RCKiK w Lublinie/Puławy

  ul.Bema 1

  81 450 23 00

  lek.med. Roman Józefczak

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Biała Podlaska

  OT RCKiK w Lublinie/Biała Podlaska

  ul. Jana III Sobieskiego 8

  731 751 051

  lek.med. Halina Siemaszko-Konon

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Chełm

  RCKiK w Lublinie/Chełm

  ul.Szpitalna 53

  82 565 56 51

  lek.med. Tomasz Jankowski

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Włodawa

  RCKiK w Lublinie/Włodawa

  Al..Piłsudskiego 66

  82 572 39 55,  82 572 58 29

  lek.med. Janusz Buszko

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Zamość

  RCKiK w Lublinie/Zamość

  Al..Jana Pawła II 10

  84 677 33 33,  84 677 32 00

  lek.med. Elżbieta Tatarska

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Tomaszów Lubelski

  RCKiK w Lublinie/Tomaszów Lubelski

  ul.Lwowska 82

  84 664 44 11,  84 664 39 15

  lek.med. Anna Wachowicz

  ODS RCKiK Lublin

  lubelskie

  Łuków

  RCKiK w Lublinie/Łuków

  ul.Rogalińskiego 3

  25 798 22 37

  lek.med. Zbigniew Macewicz

  ODS RCKiK Poznań

  lubuskie

  Zielona Góra

  RCKiK w Zielonej Górze

  Ul. Zyty 21

  68 329 83 68

  Mgr Jolanta Wyrwał

  ODS RCKiK Poznań

  lubuskie

  Gorzów Wlkp

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Dekerta 1

  95 722 92 49

   

  ODS RCKiK Poznań

  lubuskie

  Żagań

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Szprotawska 45 a

  68 367 10 43

   

  ODS RCKiK Poznań

  lubuskie

  Żary

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Bohaterów Getta 22

  68 363 66 05

   

  Ośrodek Dawców Szpiku

  łódzkie

  Łódź

  SP ZOZ

  92-213 Łódź

  42 675 73 88

  mgr Maria Miś

  ODS CSK IS UM w Łodzi

  łódzkie

  Łódź

  SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi

  ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

  42 675 73 88

  mgr Maria Miś, dr n. med. Anna Piłat

  ODS CSK IS UM w Łodzi

  łódzkie

  Łódź

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

  ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź

  42 616 14 00

  dr n med. Maria Krzanowska

  ODS IHiT

  małopolskie

  Kraków

  RCKiK Kraków

  31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11

     

  ODS RCKiK Kielce

  małopolskie

  Kraków

  RCKiK

  31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11

  12 261 88 90

  Mgr Beata Stryjakiewicz

  ODS WIM

  mazowieckie

  Warszawa

  Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON

  ul. Szaserów 128, 02-141 Warszawa

  261-817-206,  261-816-213

  dr hab. n. med. Lidia Korsak, prof. nadzw., dr n. med.. Agnieszka Rzeszotarska

  ODS RCKiK Białystok

  mazowieckie

  Warszawa

  RCKiK w Warszawie

  ul. Saska 63/75

  225146000

  lek. med. Joanna Wojewoda

  ODS IHiT

  mazowieckie

  Warszawa

  ODS IHiT / ODS

  02-776 Warszawa, ul. I. Gandhi 14

  22 349 63 75

  Aleksandra Dąbrowska

  NZOZ Medigen

  mazowieckie

  Warszawa

  NZOZ Medigen

  Morcinka 5

  22 638 35 38

  Doc. Leszek Kauc

  DKMS Polska

  mazowieckie

  Warszawa

  DKMS Polska

  kalendarz dni dawcy dostępny na stronie fundacji

  22 882 94 00

   

  Fundacja Urszuli Jaworskiej

  mazowieckie

  Warszawa

  Fundacja Urszuli Jaworskiej

  aktualnie nie prowadzi rekrutacji

  22 870 05 21

  Mariusz Błaszczyk

  SPCSK Banacha

  mazowieckie

  Warszawa

  SPCSK Banacha

  aktualnie nie prowadzi rekrutacji

  22 599 14 04

   

  ODS RCKiK Kielce

  mazowieckie

  Radom

  RCKiK

  26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42

  505 016 847

  Mgr Alicja Żmudzin

  ODS RCKiK Katowice

  opolskie

  Opole

  RCKiK w Opolu - Centrala

  ul. A. Kośnego 55

  77 441 07 00

  Sylwia Czajka

  ODS RCKiK Katowice

  opolskie

  Brzeg

  Oddział Terenowy RCKiK w Opolu

  ul. Mossora 1

  77 444 65 73

  kierownik OT lub Sylwia Czajka

  ODS RCKiK Katowice

  opolskie

  Kędzierzyn-Koźle

  Oddział Terenowy RCKiK w Opolu

  ul. Koszykowa 5B

  77 484 96 94

  kierownik OT lub Sylwia Czajka

  ODS RCKiK Katowice

  opolskie

  Kluczbork

  Oddział Terenowy RCKiK w Opolu

  ul. Katowicka 26

  77 447 15 15

  kierownik OT lub Sylwia Czajka

  ODS RCKiK Katowice

  opolskie

  Nysa

  Oddział Terenowy RCKiK w Opolu

  ul. Piłsudksiego 47

  77 433 24 43

  kierownik OT lub Sylwia Czajka

  ODS RCKiK Poznań

  opolskie

  Opole

  RCKiK w Opolu

  Ul. Kośnego 55

  44 441 38 24

   

  ODS RCKiK Kielce

  podkarpackie

  Rzeszów

  RCKiK

  35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa 14

  17 867 20 42

  Mgr Wanda Zimny

  ODS RCKiK Białystok

  podlaskie

  Białystok

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa                           i Krwiolecznictwa      w Białymstoku

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  857 456 310

  Dr n. med. Barbara Boczkowska-Radziwon

  ODS RCKiK Białystok

  podlaskie

  Bielsk Podlaski

  Terenowy Oddział RCKiK w Bielsku Podlaskim

  ul. Kleszczelowska 1C

  857309824

  lek. med. Joanna Boużyk-Szutkiewicz

  ODS RCKiK Białystok

  podlaskie

  Hajnówka

  Terenowy Oddział RCKiK w Hajnówce

  ul. Lipowa 190

  856843005

  lek. med. Wiktor Sacharczuk

  ODS RCKiK Białystok

  podlaskie

  Łomża

  Terenowy Oddział RCKiK w Łomży

  Al. Piłsudskiego 11

  862198132

  lek. med. Anna Ogrodnik-Wycik

  ODS RCKiK Białystok

  podlaskie

  Suwałki

  Terenowy Oddział RCKiK w Suwałkach

  ul. Szpitalna 60

  875672112

  lek. med. Jolanta Osińska

  ODS UCK w Gdańsku

  pomorskie

  Gdańsk

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk

  058 349 21 87

  mgr Marcelina Grabowska

  ODS UCK w Gdańsku

  pomorskie

  Gdańsk

  RCKiK w Gdańsku

  ul. Hoene-Wrońskiego 8, 80-210 Gdańsk

  058 520 40 20 wew 38

  mgr Anna Rychłowska

  ODS UCK w Gdańsku

  pomorskie

  Słupsk

  RCKiK w Słupsku

  ul. Szarych Szeregów 21

  059 842 20 21 wew 50

  mgr Gradziuk Małgorzata

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Katowice

  RCKiK w Katowicach - Centrala

  ul. Raciborska 15

  32 208 73 00

  Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Bielsko-Biała

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Wyspiańskiego 21

  33 812 21 90

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Bytom

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Żeromskiego 7

  32 281 95 08

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Cieszyn

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Bielska 4

  33 851 43 63

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Częstochowa

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Bialska 104/118

  34 360 57 92

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Dąbrowa Górnicza

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Szpitalna 13

  32 261 44 64

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Gliwice

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

  32 278 98 38

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Pszczyna

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Biskupa Bednorza 10-12

  32 218 80 44

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Sosnowiec

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Zegadłowicza 3

  32 297 99 57

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Tarnowskie góry

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. Pyskowicka 47-51

  32 382 39 40

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Katowice

  śląskie

  Zabrze

  Oddział Terenowy RCKiK w Katowicach

  ul. 3-go Maja 13/15

  32 273 63 31

  kierownik OT lub Anna Cendrzak-Basista, Paweł Pabiś, Jolanta Kabat

  ODS RCKiK Białystok

  warmińsko-mazurskie

  Olsztyn

  RCKiK w Olsztynie

  ul. H. Sawickiej 27

  895265755

  lek. med. Grażyna Kula

  RCKiK w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie

  Olsztyn

  RCKiK w Olsztynie

  Hanki Sawickiej 27

  89 526 63 02

   

  ODS IHiT

  wielkopolskie

  Kalisz

  RCKiK Kalisz

  62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 9

     

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Poznań

  Oddział Terenowy RCKiK

  ul. Juraszów 7/19

  61 82 12 417

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Gniezno

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Świętego Jana 9

  61 42 64 461 wew. 318

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Szamotuły

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Sienkiewicza 7

  61 44 27 354

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Śrem

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Chełmońskiego 1

  61 28 15 433

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Kościan

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Szpitalna 7

  65 51 19 016

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Leszno

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Kiepury 45

  65 52 53 116

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Piła

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Rydygiera 1

  67 21 06 492

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Wolsztyn

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Wschowska 3

  68 34 77 352

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Czarnków

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Kościuszki 91

  67 35 28 135

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Kalisz

  RCKiK w Kaliszu

  Ul. Kaszubska 9

  62 767 94 19

  Dr Maria Jesion

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Konin

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Wyszyńskiego 1

  63 243 86 28

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Ostrów Wlkp.

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Limanowskiego 20/22

  62 595 13 31

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Ostrzeszów

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Zamkowa 17

  62 732 01 35

   

  ODS RCKiK Poznań

  wielkopolskie

  Krotoszyn

  Oddział Terenowy RCKiK

  Ul. Bolewskiego 8

  62 588 03 60

   

  ODS UCK w Gdańsku

  zachodniopomorskie

  Szczecin

  RCKiK w Szczecinie

  Al.. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin

  091 424 36 45

  dr Anita Agapow

   

   
  Zobacz też…
  ««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

  Pozycje :: 1 - 8 z 14