Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
BM*
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
PBSC**
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
DLI***
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
Dla biorców zagranicznych
85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85
BM*
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
PBSC**
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
DLI***
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Razem pobrania
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy