Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
BM*
0
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
PBSC**
21
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
DLI***
0
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170
BM*
17
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
PBSC**
62
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124
DLI***
6
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Razem pobrania
106
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216

 *Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy