Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej - Procedura doborowa
Procedura doborowa PDF Drukuj Email

 

 Układ  loci kodujących najważniejsze antygeny transplantacyjne (kolor czerwony)  na chromosomie  VI człowieka.  

 

    Położenie regionów kodujących białka MHC kl I i II na chromosomie VI człowieka – jeżeli regiony kodujące dane białko leżą fizycznie blisko siebie, geny wykazują silne sprzężenie – rzadko segregują osobno, są zwykle ze sobą związane - np. locus HLA-DR i HLA-DQ oraz HLA-B i HLA-C, oznacza to, że  jeżeli wykryjemy niezgodność między dawcą a biorcą w HLA –DR , to najprawdopodobniej będą się oni różnić także w HLA-DQ.

Optymalna zgodność między dawcą a biorcą w zakresie antygenów transplantacyjnych to 10/10 (lub 12/12 jeżeli bierzemy pod uwagę dodatkowy antygen HLA kl. II – DP, rzadko badany w Polsce) na tzw. wysokim poziomie rozdzielczości, czyli zgodność na poziomie alleli ( oznaczenie z dokładnością do czterech cyfr – patrz przykład)

 

dawca
HLA-A*     HLA-B*  HLA-Cw*  HLA –DRB1*     HLA-DQB1*

0101             0701         0404         1501                 0502

2601             3502         1203         0101                 0603

pacjent
HLA-A*  HLA-B*  HLA-Cw* HLA –DRB1*   HLA-DQB1*

0101         0701         0404         1501                 0502

2601         3502         1203         0101                 0603

 

Przykład niepełnej zgodności miedzy dawcą a biorcą w zakresie alleli HLA-A (tzw. "mismatch" w HLA-A):

 

dawca
HLA-A*    HLA-B*    HLA-Cw*  HLA –DRB1*     HLA-DQB1*

0101             0701         0404         1501                 0502

2602             3502         1203         0101                 0603

pacjent
HLA-A*  HLA-B*  HLA-Cw*  HLA –DRB1*   HLA-DQB1*

0101         0701         0404         1501                 0502

2601         3502         1203         0101                 0603

 

Przykład niepełnej zgodności miedzy dawcą a biorcą w zakresie antygenów HLA-A (ale w zakresie tej samej grupy serologicznej "broad" A10):

 

dawca
HLA-A*    HLA-B*     HLA-Cw*  HLA –DRB1*     HLA-DQB1*

0101             0701         0404             1501             0502

2501             3502         1203             0101             0603

pacjent
HLA-A*  HLA-B*  HLA-Cw* HLA –DRB1*   HLA-DQB1*

0101         0701         0404             1501             0502

2601         3502         1203             0101             0603