Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Jak powstają komórki krwi? PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemopoeza lub hematopoeza to proces powstawania i różnicowania się komórek (elementów morfotycznych) krwi (krwinek) obejmujący zachodzące w szpiku kostnym procesy powstawania krwinek czerwonych i białych oraz wytwarzanie limfocytów w obrębie układu limfatycznego. Komórką macierzystą wszystkich krwinek jest wieloczynnościowa (pluripotencjalna) hemopoetyczna komórka pnia (KKM), która różnicuje się w macierzystą komórkę szpikową pozostającą w szpiku lub w prekursorową komórke limfoidalną przemieszczającą się do narządów limfatycznych, w obrębie których powstają limfocyty.

Komórka macierzysta szpiku rozpoczyna procesy powstawania erytrocytów, granulocytów, monocytów i trombocytów.

  Na proces powstawania elementów morfotycznych krwi, zwany hematopoezą składają się:

  • proces namnażania komórek krwi   
  • podział komórek macierzystych na potomne   
  • różnicowanie komórek

    Wszystkie typy komórek krwi wywodzą się od jednej komórki macierzystej (wieloczynnosciowej komórki pnia) obecnej w szpiku kostnym:KRWIOTWÓRCZA KOMÓRKA MACIERZYSTA (KKM) to komórka zdolna do samoodnowy i różnicowania w kierunku komórek progenitorowych (prekursorów) wszystkich linii hematopoetycznych, których znacznikiem jest antygen CD34, białko  błony komórkowej.

Dzieląc się, KKM odtwarza co najmniej 1 KKM oraz komórkę różnicującą się w KRWIOTWÓRCZĄ KOMÓRKĘ UKIERUNKOWANĄ (KKU)Ludzka KKM dzieli się raz na 3-4 lata !KKU tworzy klony komórek potomnych, z których powstają komórki krwi