Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Search

Powstawanie Krwi

Komórki krwi

Historia Przeszczepiania

Historia
Kalendarium

Przydatne Adresy

  Forum Dyskusyjne

  Forum Dyskusyjne CRNDSiKP

  Galeria

  Galeria Zdjęć

  SONDA

  Czy zostałabyś/zostałbyś dawcą szpiku?
   

  Odwiedza nas 2 gości

  Pogoda


  22 Lutego 2017
  Środa
  Imieniny obchodzą:
  Małgorzata, Nikifor,
  Piotr, Wiktor,
  Wiktoriusz,
  Wrócisław
  Do końca roku zostało 313 dni.
  Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku

   

  PFOTS Logo

   

  Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku (PFOTS) powstała z inicjatywy środowiska zajmującego się przeszczepianiem komórek krwiotwórczych.

   

  Idea powołania tego Stowarzyszenia została po raz pierwszy przedstawiona 15 października 2011 roku podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrych białaczek szpikowych i zespołów mielodysplastycznych” w Poznaniu. Tego dnia został powołany Komitet Założycielski. W dniu 23 lutego 2012 roku Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Główne cele Federacji to:

   

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz regulacji organizacyjnych i prawnych związanych z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych,

  • inicjowanie i prowadzenie prac na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych,

  • propagowanie idei dawstwa komórek krwiotwórczych.

   

  Członkami PFOTS są przedstawiciele ośrodków transplantacji szpiku w Polsce, działające na terenie Polski banki szpiku  oraz instytucje badawcze zajmujące się dawstwem, przetwarzaniem i przeszczepianiem komórek hematopoetycznych.

   /informacje zaczerpnięte ze strony Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku http://transplantacjaszpiku.com.pl/

   
  Ośrodki dawców szpiku

  Ośrodki Dawców Szpiku


  Lista ośrodków dawców szpiku, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.):

   
   

  Czytaj
   
  "Dar Szpiku darem życia"
  http://www.szpik.info/images//485674_453695041347552_2067076731_n.jpg
   
  Rozporządzenie w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania
  Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656

   

  ROZPORZĄDZENIE

  MINISTRA ZDROWIA 1)

  z dnia 4 grudnia 2009 r.

  w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów2)

  Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zarządza się, co następuje: § 1.
   

  Rozporządzenie określa:

  1)  kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepienia;

  2)  kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

  3)  warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą”, w których podejmowane będzie postępowanie polegające na pobieraniu, przechowywaniu lub przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

  4)  szczegółowe zasady współdziałania podmiotów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, w zakresie pobierania i przechowywania komórek, tkanek i narządów w celu ich wykorzystania do przeszczepienia;

  5)  wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania.

  Czytaj
   
  CRNDSiKP    W listopadzie 2000 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przy Poltransplancie w Warszawie został utworzony Ogólnopolski Centralny Rejestr Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (OCRDSiKP), obecnie Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNDSiKP), w którym może być zarejestrowany każdy potencjalny dawca szpiku mieszkający w Polsce. Był to piąty rejestr polski stworzony z myślą o chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Oprócz rejestru CRNSDiKP funkcjonują w Polsce 2 rejestry prywatne: Fundacja Przeciw Leukemii przy NZOZ MEDiGEN i Fundacja Urszuli Jaworskiej oraz 2 działające przy placówkach naukowo- medycznych: Krajowy Bank Dawców Szpiku przy Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu i Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Łącznie wszystkie polskie banki dawców gromadzą dane osobowe i medyczne ok. 33 tys. ochotników. Rejestr POLTRANSPLANTU liczy obecnie (grudzień 2006) 9572 potencjalnych dawców szpiku i ok. 250 jednostek krwi pępowinowej. Wszystkie wymienione polskie banki dawców szpiku należą do międzynarodowego stowarzyszenia rejestrów: BMDW – Bone Marrow Donor Worldwide z siedzibą w Leiden (Holandia), skupiającego 96 rejestrów z 43 krajów świata i gromadzącego informacje o antygenach HLA przeszło 10 mln potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych . Za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, wszyscy ci dawcy są dostępni i widoczni dla wszystkich ośrodków zajmujących się doborem par dawca-biorca na całym świecie.

  Czytaj
   
  Przeszczepianie szpiku w świecie i w Polsce

   

  Od 1987 r. potencjalni, niespokrewnieni dawcy ze Światowych Rejestrów uratowali życie ponad 8000 chorych. W 1997 r w USA wykonano 1200 przeszczepów od dawców niespokrewnionych wyszukanych z grupy ponad 3 milionów zarejestrowanych dawców. W tym samym roku w Polsce wykonano tylko 2 przeszczepy od dawców niespokrewnionych znalezionych w rejestrach zagranicznych. W 2000 r. w Polsce wykonano 44 przeszczepy allogeniczne szpiku pozyskanego tylko w jednym  przypadku od dawcy  krajowego. Co roku sześć do dziewięciu osób na każde 100000 ludzi w Polsce, zapada na białaczki–choroby nowotworowe krwi. Dzięki postępowi w transplantologii większość tych chorych  może być wyleczona, jeżeli znajdziemy dla nich ofiarnych ochotników  – niespokrewnionych dawców szpiku.

   

   

   

   
  ««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

  Pozycje :: 9 - 14 z 14