Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r. od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
27
 14
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64
BM*
2
 4
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
PBSC**
25
 10
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
DLI***
0
 0
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Dla biorców zagranicznych
94
110
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316
BM*
15
 15
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
PBSC**
69
 89
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248
DLI***
10
 6
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Razem pobrania
121
 124
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
16
22
24
27
24
15
30
20
17
26
21
25
267
BM*
3
4
3
4
1
1
7
4
0
3
1
3
34
PBSC**
13
18
21
23
23
14
22
15
15
22
18
22
226
DLI***
0
0
 0
 0
 0
 0
1
1
2
1
2
0
7
 
Dla biorców zagranicznych
103
98
96
115
120
95
128
94
128
105
104
96
1282
BM*
13
12
12
13
22
17
12
19
18
16
9
19
182
PBSC**
81
81
80
97
 91
67
100
 64
98
 82
80
68
989
DLI***
9
5
4
5
7
11
16
11
12
7
15
9
111
Razem pobrania
119
120
120
142
144
110
158
114
145
131
125
121
1549

 

*Przeszczep szpiku,**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, ***Leczenie limfocytami dawcy

 

Poniżej znajduje się lista wszystkich ośrodków transplantacyjnych posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie komórek krwiotwórczych w Polsce:

Aby zostać dawcą szpiku należy:

Należy wybrać ośrodek dawców szpiku (ODS) najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego.  
Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

  • wiek 18 - 60 lat (dawca pozostaje aktywny w rejestrze do ukończenia 60 roku życia, limit wieku w momencie rekrutacji ustala ODS)
  • ogólny dobry stan zdrowia

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego ODS. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.


  • dlaczego jest to ważne żeby się zgłosić jako potencjalny dawca?,
  • jak wygląda zgłoszenie?
  • dlaczego to właśnie ja mam być dawcą?
  • jak wygląda procedura pobrania?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w animacji przygotowanej w ramach kampanii "Zgoda na życie"