Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem
Dla biorców krajowych
21
 26
27
30
 24
 22
 35
24
 19
 
 
 
228
BM*
0
 2
 0
4
 3
5
 2
3
 0
 
 
 
19
PBSC**
21
 23
25
24
19
 17
 33
 20
 19
 
 
 
201
DLI***
0
 1
2
2
2
 0
0
 1
 0
 
 
 
8
 
Dla biorców zagranicznych
85
 85
93
111
98
 105
115
100
 106
 
 
 
898
BM*
17
 14
12
14
 18
 16
16
15
 17
 
 
 
139
PBSC**
62
 62
76
85
71
 82
88
78
 82
 
 
 
686
DLI***
6
 9
5
12
9
 7
11
7
 7
 
 
 
73
Razem pobrania
106
 111
120
 141
122
 127
150
124
 125
 
 
 
1126

 

*Przeszczep szpiku,

**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
***Leczenie limfocytami dawcy