Światowy Dzień Dawcy Szpiku

Od czasu pierwszego przeszczepienia szpiku kostnego przeprowadzonego w latach pięćdziesiątych XX wieku już ponad milion pacjentów otrzymało komórki macierzyste w celu leczenia różnych rodzajów nowotworów krwi i innych chorób krwi i szpiku kostnego. Często jedyną szansą na wyleczenie pacjenta może być przeszczepienie zdrowych komórek od dawcy lub jednostki krwi pępowinowej. Gdy w rodzinie nie ma odpowiedniego dawcy, komórki macierzyste może podarować dawca niespokrewniony.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. W tym dniu myślimy szczególnie o ludziach, którzy dzięki swojej altruistycznej postawie, bez względu na położenie geograficzne czy poglądy polityczne, oddając komórki krwiotwórcze ratują życie innym! DZIĘKUJEMY CI, DAWCO!