Punkty rekrutujące potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych dla ośrodków dawców szpiku:


 

OŚRODKI DAWCÓW SZPIKU

Lista ośrodków dawców szpiku, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.):


BIAŁYSTOK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia: 31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


GDAŃSK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* data wydania pozwolenia: 13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


KATOWICE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia: 08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


KIELCE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce
* data wydania pozwolenia: 14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


LUBLIN

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia: 14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


ŁÓDŹ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w trakcie uzyskiwania nowego pozwolenia)
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
* data wydania pozwolenia: 10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


POZNAŃ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
* data wydania pozwolenia: 08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


WARSZAWA

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9 02-386 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 27.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Fundacja Urszuli Jaworskiej (rekrutacja kandydatów na dawców zawieszona)
ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 22.06.2011
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Medigen Sp. z o. o.
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie (rekrutacja kandydatów na dawców zawieszona)
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny Zakład Transfuzjologii i Klinicznej
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 10.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław
* data wydania pozwolenia: 14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


 Zaczerpnięto ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (kcbtik.pl) 28.09.2017 r.